Privacy Verklaring

Privacy verklaring en Algemene voorwaarden en Corona maatregelen

Corona maatregelen:

Vragen en maatregelen voordat u onze praktijk bezoekt in coronatijd.

 

 • Heeft u op dit moment corona?
 • Heeft u huisgenoten of gezinsleden met corona?
 • Heeft u corona korter dan 2 weken geleden gehad?
 • Heeft u op dit moment last van de volgende symptomen: verkoudheid (eventueel hooikoorts) niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38oC)?
 • Heeft u huisgenoten met deze symptomen?
 • Bent u op dit moment in thuisisolatie?

Indien u op 1 van deze vragen met ja kunt antwoorden, kom dan niet naar onze praktijk en stel de afspraak uit tot een ander moment.

Kunt u nee op alle vragen antwoorden dan kan de afspraak doorgaan. Stuur ons dan een reply/mail met de tekst: ‘alles nee’ en uw naam en datum afspraak.

Als u bij ons in de praktijk komt dan verzoeken wij u om eerst uw handen te desinfecteren met een handgel.

Er mag verder geen toiletbezoek plaatsvinden.

Wij verzoeken u op tijd maar niet te vroeg op uw afspraak te komen, kom alleen.

Hartelijk dank.

Annuleren van afspraken en te laat komen buiten de Coronatijd:

 • U kunt uw gemaakte afspraak tot 24 uur voorafgaand aan uw behandeling kosteloos annuleren. Annuleert u binnen 24 uur voor de afspraak dan brengen wij u 50% in rekening. Als U niet op komt dagen brengen wij u ook 50% in rekening.
 • Als u meer dan 10 minuten te laat komt gaat dit van de besproken behandeltijd af en zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.
 • Indien u meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, heeft Centrum Phoenix het recht de gehele afspraak te annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling in rekening te brengen.

Telefoongebruik:

 • Geluid graag op stil en als er een telefoontje binnen komt graag buiten telefoneren

Privacyverklaring

Centrum Phoenix, gevestigd aan de Schoolstraat 22 3451 AD Vleuten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://centrumphoenix.nl/ Schoolstraat 22, 3451 AD Vleuten, +31306775626.

Yvonne van Bezu is de Privacy Officer Gegevensbescherming van Centrum Phoenix. Zij is te bereiken via salon@centrumphoenix.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Centrum Phoenix verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Centrum Phoenix verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheid. Dit is nodig voor het uitvoeren van bepaalde behandelingen en om rekening te houden met de gevoeligheden van de betreffende klant. Verder is het van belang om veranderingen en reacties op behandelingen bij te houden.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via salon@centrumphoenix.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Centrum Phoenix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Centrum Phoenix verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Centrum Phoenix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Centrum Phoenix verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Centrum Phoenix blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Centrum Phoenix gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Wij maken gebruik van derde partij tracking. Een cookie is een klein testbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Centrum Phoenix gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstelllingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Cookie: Google Analytics. Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Centrum Phoenix en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar salon@centrumphoenix.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door us is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Centrum Phoenix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Centrum Phoenix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie info@centrumphoenix.nl 

 

Geschillencommissie

Indien er klachten zijn worden deze intern zoveel mogelijk opgelost. Mochten wij er echter niet uit kunnen komen dan kunnen wij ons richten tot de  geschillencommissie van de ANBOS of Provoet.

Privacy Policy